Cilt: 5 Sayı: 3, 1.07.2022

Yıl: 2022

Research Articles

Araştırma Makalesi

4. Distribution of soft-bottom benthic molluscs in the Gulf of Oran (Western Algeria)

Short Communication

Kısa Bildiri

8. First record of Sphyrna gilberti Quattro et al., 2013, on the coast of Campeche, México

AQUATIC RESEARCH” dergisi, bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Dergi, su bilimlerinin tüm alanlarında en yüksek bilimsel düzeyde makaleler yayınlayarak literatüre katkı sağlamak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında üç ayda bir yayınlanır. Derginin yayın dili İngilizce veya Türkçe olup 2018 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir.
Dergi, etik kurallara uygun olarak hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makaleleri yayımlar.

AQUATIC RESEARCH” dergisinin yayın konuları bunlarla sınırlı olmamak üzere; su ürünleri bilimi, su ürünleri hastalıkları, yemler ve genetik, ekolojik etkileşimler, sürdürülebilir sistemler, balıkçılığın gelişimi, balıkçılık bilimi, balıkçılık hidrografisi, su ekosistemi, balıkçılık yönetimi, balıkçılık biyolojisi, vahşi balıkçılık, okyanus balıkçılığı, biyoloji, taksonomi, stok tanımlama, fonksiyonel morfoloji tatlı su, acı ve deniz ortamı, deniz biyolojisi, suyun korunması ve sürdürülebilirliği, iç suların korunması ve yönetimi, su ürünleri gıda işleme teknolojileri ve güvenliği, gemicilik vb. konuları kapsamaktadır. Derginin hedef kitlesi, su bilimlerinin tüm disiplinlerinde çalışan ve ilgilenen uzmanlar ve profesyonellerden oluşmaktadır.
Dergi yayın işleme ve yayınlama süreçleri tamamen ücretsizdir. Değerlendirme ve yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmez. Dergide yayınlanan yazılarda ifade edilen ifadeler veya görüşler, editörler, yayın kurulu ve/veya yayıncının görüşlerini değil, yazar(lar)ın görüşlerini yansıtır; editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
Ek olarak, yazarların makalelerinin son PDF versiyonunu Açık Arşiv Girişimi (https://www.openarchives.org/) standartlarına uygun açık elektronik arşivlerde kendi kendilerine arşivlemeleri teşvik edilir. Yazarlar, depolanan sürümden dergi web sitesinin URL'sine bir bağlantı sağlamalıdır.
Sorumlu Editör: Prof. Nuray ERKAN
Adress: İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Gıda Güvenliği Anabilim Dalı Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No:2 34134 Vezneciler Fatih / İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 4555700/20130
E-mail: nurerkan@istanbul.edu.tr 


AQUATIC RESEARCH” dergisi, en yüksek yayın etiği standartlarını kullanmayı ve sürdürmeyi taahhüt eder ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE), Open Access Scholarly and Publishers Association (OASPA) ve Directory of Open Access Journals (DOAJ) kılavuzlarıyla uyumluluk gösterir.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılarda ele alınan konular, Derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Sadece her yazar tarafından onaylanan ve daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olan yazılar değerlendirmeye alınır.

Dergiye gönderilen yazılarda yazar adının değiştirilmesi (eksik, ekleme veya sıra), beyan edilen tüm yazarların yazılı iznini gerektirir.

İntihal, çoğaltma, sahte yazarlık/yazarlık reddi, araştırma/veri uydurma, dilimleme/parçalara ayırarak yayınlama, telif haklarının ihlali, makaleyle ilgili çıkar çatışmasının hüküm sürmesi etik olmayan davranışlardır. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm yazılar dergi süreçlerine alınmaz ve yayından kaldırılacaktır. Bu ayrıca, yayından sonra keşfedilen olası yanlış uygulamaları da kapsamaktadır.

http://aquatres.scientificwebjournals.com/tr/pub/page/13773  
(Ayrıntılı Dergi Etiği ve Yayın Süreci Akış Bilgileri İçin Tıklayınız)


İntihal

Ön kontrolden geçen gönderilen yazılar, iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal/kendi kendine intihal tespit edilirse yazarlar bilgilendirilecektir. Editörler, gerekirse herhangi bir hakem değerlendirmesi veya üretim aşamasında benzerlik kontrolü için makaleyi yeniden gönderebilir. Yüksek benzerlik puanları, bir makalenin kabul edilmeden önce ve hatta kabul edildikten sonra reddedilmesine neden olabilir. Makalenin türüne ve her bir makaleden alınan benzerlik puanı yüzdesine bağlı olarak, genel benzerlik puanının genellikle %20'den az olması beklenir.

Çift Kör Hakem Değerlendirmesi

İntihal kontrolünden sonra uygun olanlar editörler tarafından özgünlük, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamına uygunluğu açısından değerlendirilir. Editör, gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift-kör hakem değerlendirmesine yönlendirir (resmi kurallara uygun makaleleri değerlendirilmek üzere en az iki ulusal/uluslararası hakeme teslim eder) ve yazarlar tarafından hakemlerin kurallarına uygun olarak değiştirildikten sonra yayınlanması için süreçleri yöneterek onay verir.

Açık Erişim Bildirimi

Dergi açık erişimli bir dergidir ve tüm içeriği ücretsiz olarak kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcıların bu dergideki makalelerin tam metinlerini yayıncı veya yazardan önceden izin almaksızın okuma, indirme, kopyalama, yazdırma, arama veya bağlantı vermelerine izin verilir. Bu, BOAI'nin açık erişim tanımına uygundur.
Dergideki açık erişim makaleleri, Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı şartlarına göre lisanslanmıştır.
Makale İşlem Ücreti

Dergi süreçlerinin tamamı ücretsizdir. Gönderilen veya kabul edilen makaleler için makale işleme ücreti, gönderim ücreti veya yayınlanma ücreti alınmamaktadır.

Telif Hakkı Bildirimi

Dergi ile birlikte yayın yapan yazarlar, Creative Commons Attribution 4.0 International lisansı (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) altında lisanslanan çalışmalarının telif hakkını saklı tutar ve Yayıncı, eseri yayınlamak için münhasır olmayan ticari hak. CC BY 4.0 lisansı, orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunulması koşuluyla, herhangi bir ortamda sınırsız, dağıtım ve çoğaltmaya izin verir.

"DergiPark" (https://dergipark.org.tr) tarafından barındırılan "ScientificWebJournals" web portalında yayınlanan "AQUATIC RESEARCH" dergisinde yer alan açık erişimli makalelerin telif hakları yazar(lar)a aittir.

Düzeltme, Geri Çekme, Endişe İfadesi
Yayınlanan makalenin sonuçlarını, yorumlarını ve sonuçlarını etkilemeyen küçük hatalar tespit edilirse, editör düzeltmeyi kabul eder. Editör, sonuçları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar ve/veya suistimaller tespit edilirse geri çekilmesi kabul edilir. Yazarlar tarafından araştırma veya yayın suistimali olduğuna dair kanıt varsa, bulguların güvenilir olmadığına ve yazarların kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor editör bir endişe ifadesi yayınlamayı düşünmelidir.

COPE ve ICJME yönergeleri, düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak dikkate alınır.

Arşivleme Politikası
AQUATIC RESEARCH” dergisinde yayınlanan tüm yazıların korunmasını ve kalıcı olarak erişilebilir olmasını sağlamak için makaleler, ulusal bir arşiv sitesi olarak hizmet veren ve aynı zamanda LOCKSS' in içeriği toplamasına, korumasına ve sunmasına izin veren Dergipark' ta saklanmaktadır.
Ek olarak, yazarların makalelerinin son PDF versiyonunu Açık Arşiv Girişimi (https://www.openarchives.org/) standartlarına uygun açık elektronik arşivlerde kendi kendilerine arşivlemeleri teşvik edilir. Yazarlar, dergi web sitesinin URL'sine gönderilen sürümden bir bağlantı sağlamalıdır.

Dergi yayın işleme ve yayınlama süreçleri dahil tamamen ücretsizdir. Değerlendirme ve yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmez.

16291

is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14628   1325927040

Diamond Open Access refers to a scholarly publication model in which journals and platforms do not charge fees to either authors or readers.

Open Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Archiving Policy:

Archiving is done according to ULAKBİM "DergiPark" publication policy (LOCKSS).