e-ISSN: 2618-6365
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Nuray ERKAN ÖZDEN
Kapak Resmi
 

AQUATIC RESEARCH” dergisi, bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Dergi, su bilimlerinin tüm alanlarında en yüksek bilimsel düzeyde makaleler yayınlayarak literatüre katkı sağlamak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında üç ayda bir yayınlanır. Derginin yayın dili İngilizce veya Türkçe olup 2018 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir.

Dergi, etik kurallara uygun olarak hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makaleleri yayımlar.

AQUATIC RESEARCH” dergisinin yayın konuları bunlarla sınırlı olmamak üzere; su ürünleri bilimi, su ürünleri hastalıkları, yemler ve genetik, ekolojik etkileşimler, sürdürülebilir sistemler, balıkçılığın gelişimi, balıkçılık bilimi, balıkçılık hidrografisi, su ekosistemi, balıkçılık yönetimi, balıkçılık biyolojisi, vahşi balıkçılık, okyanus balıkçılığı, biyoloji, taksonomi, stok tanımlama, fonksiyonel morfoloji tatlı su, acı ve deniz ortamı, deniz biyolojisi, suyun korunması ve sürdürülebilirliği, iç suların korunması ve yönetimi, su ürünleri gıda işleme teknolojileri ve güvenliği, gemicilik vb. konuları kapsamaktadır. Derginin hedef kitlesi, su bilimlerinin tüm disiplinlerinde çalışan ve ilgilenen uzmanlar ve profesyonellerden oluşmaktadır.

Derginin tüm masrafları ScientificWebJournals web portalı tarafından karşılanmakta ve makaleler ulusal arşiv sitesi olarak hizmet veren Dergipark' (https://dergipark.org.tr/en/)ta saklanmakta/barındırılmaktadır.


16291

is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14628   1325927040

Diamond Open Access refers to a scholarly publication model in which journals and platforms do not charge fees to either authors or readers.

Open Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Archiving Policy:

Archiving is done according to TÜBİTAK ULAKBİM "DergiPark" publication policy (LOCKSS).