Research Article
BibTex RIS Cite

Legal perspective on ship-related marine pollution

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 30 - 38, 03.01.2024
https://doi.org/10.3153/AR24004

Abstract

The number of factors that cause marine pollution is quite high. The wastes of cities located on the coasts or near the sea, wastes of industrial facilities, trashes left to the sea by people and other wastes are included in this content. Another important factor causing marine pollution is ships. The wastes caused by the operation of the ships at sea and the oil and derivatives used on the ship or other harmful substances that are released into the sea from the ships can cause marine pollution seriously. The provisions to be applied to marine pollution are determined according to the pollutant causing marine pollution and the type of the ship. In our law, liability arising from pollution caused by pollutants other than petroleum and its derivatives is basically regulated in the Law No. 5312 “The Principles of Emergency Intervention and Compensation for Damages in Pollution of the Marine Environment with Petroleum and Other Harmful Substances”. Türkiye is also a party to two international conventions on pollution caused by oil and its derivatives. These contracts are the “The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage” and “The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage”. On the other hand, the Environmental Act is also applied for liability arising from marine pollution in cases that do not fall within the scope of appƒlication of the enumerated legislation. The marine pollution can be prevented by virtue of the deterrent effect of the regulations on legal liability arising from the pollution of the sea originating from ships.

References

 • Demir, İ. (2011). Hukuki sorumluluk ve tazminat esasları açısından deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ve zararların tazmini esaslarına dair kanunun değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 239-325.
 • Demir, İ. (2020). Türk deniz yetki alanlarının belirlenmesinin hukuki dayanakları ve iç hukuk üzerine bazı düşünceler, Adalet Dergisi, 65, 27-50.
 • Kara, H. (2019). 5312 sayılı kanuna göre denı̇z çevresı̇nı̇n petrol ve dı̇ğer zararlı maddelerle kı̇rlenmesı̇nde zararların tazmı̇nı̇, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(1), 311-357. https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.537917
 • Kuran, S. (2020). Uluslararası Deniz Hukuku, Beta. ISBN: 978-6052-571-8
 • Kuyucu Meriç, G. (2017). Donatanın Petrol Kirliliğinden Doğan Sorumluluğu ve Sınırlandırılması, Filiz Kitabevi, 375 p. ISBN: 978-975-368-446-0
 • Mgeladze, Ms. M. (Submitted By), Norman A. M. G. (Supervisor), (2020). A Law To Incorporate The International Convention On Liability And Compensation For Damage In Connection With The Carriage of Hazardous And Noxious Substances By Sea, 2010 Into The Law Of Georgia, IMO International Maritime Law Institute: https://imli.org/wp-content/uploads/2020/12/LDP-HNS-Convention-Mariam-Mgeladze.pdf (accessed 27.09.2023).
 • Özdemir, Ü. (2012). Türkiye’de Gemilerden Kaynaklı Deniz Kirliliğinin İncelenmesi, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 373-384.
 • Pazarcı, H. (2021). Uluslararası Hukuk Dersleri, Turhan Kitabevi, 289 p. ISBN: 978-975-742-506-9
 • Sevinç Kuyucu, A. (2013). BIMCO’nun Gemi Yönetimi Sözleşmesine İlişkin 2009 Değişiklikleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 71(2), 361-382.
 • Şeker Öğüz, Z. (2013). Gemi Yönetimi Sözleşmesi, Filiz Kitabevi, 266 p. ISBN 978-975-368-362-3 Toluner, S. (1989). Milletlerarası Hukuk Dersleri, Beta, 454 p. ISBN 975-486-066-1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/235985/8490.pdf (accessed 27.09.2023).
 • https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/HNS-2010.aspx (accessed 27.09.2023).
 • https://sozluk.gov.tr (accessed 27.09.2023).

Gemi kaynaklı deniz kirlenmesine hukuki bakış

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 30 - 38, 03.01.2024
https://doi.org/10.3153/AR24004

Abstract

Deniz kirlenmesine sebep olan faktörlerin sayısı oldukça fazladır. Deniz kenarlarında ve denize yakın yerlerde bulunan şehirlerin atıkları, sanayi tesislerinin atıkları, insanlar tarafından denize bırakılan çöpler ve diğer atıklar bunlar arasındadır. Deniz kirlenmesine sebep olan bir diğer önemli faktör ise gemilerdir. Gemilerin denizde işletilmesi sırasında ortaya çıkan atıklar ile gemide kullanılan petrol ve türevlerinin denize karışması veya gemilerden başkaca zararlı maddelerin denize bırakılması ciddi boyutlarda deniz kirlenmesine sebep olabilmektedir. Kirlenmeden kaynaklanan sorumluluğa uygulanacak hükümler ise deniz kirliliğine sebep olan kirletici maddeye ve geminin türüne göre değişiklik göstermektedir. Hukukumuzda petrol ve türevleri dışındaki kirletici maddelerin sebep olduğu kirlenmeden kaynaklanan sorumluluk temel olarak 5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” da düzenlenmiştir. Öte yandan petrol ve türevlerinden kaynaklanan kirlenmeye ilişkin olarak iki uluslararası sözleşmeye taraf durumdayız. Bu sözleşmeler Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu İle İlgili Milletlerarası Sözleşme ve Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Milletlerarası Sözleşme’ dir. Ayrıca 2872 Sayılı Çevre Kanunu da sayılan mevzuatın uygulama alanına girmeyen hâllerde deniz kirlenmesinden kaynaklanan sorumluluk hakkında uygulanır. Denizin gemi kaynaklı kirlenmesinden doğan hukuki sorumluluğa ilişkin düzenlemelerin caydırı etkisi sayesinde deniz kirlenmesi belli ölçüde engellenebilmektedir.

References

 • Demir, İ. (2011). Hukuki sorumluluk ve tazminat esasları açısından deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale ve zararların tazmini esaslarına dair kanunun değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 239-325.
 • Demir, İ. (2020). Türk deniz yetki alanlarının belirlenmesinin hukuki dayanakları ve iç hukuk üzerine bazı düşünceler, Adalet Dergisi, 65, 27-50.
 • Kara, H. (2019). 5312 sayılı kanuna göre denı̇z çevresı̇nı̇n petrol ve dı̇ğer zararlı maddelerle kı̇rlenmesı̇nde zararların tazmı̇nı̇, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(1), 311-357. https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.537917
 • Kuran, S. (2020). Uluslararası Deniz Hukuku, Beta. ISBN: 978-6052-571-8
 • Kuyucu Meriç, G. (2017). Donatanın Petrol Kirliliğinden Doğan Sorumluluğu ve Sınırlandırılması, Filiz Kitabevi, 375 p. ISBN: 978-975-368-446-0
 • Mgeladze, Ms. M. (Submitted By), Norman A. M. G. (Supervisor), (2020). A Law To Incorporate The International Convention On Liability And Compensation For Damage In Connection With The Carriage of Hazardous And Noxious Substances By Sea, 2010 Into The Law Of Georgia, IMO International Maritime Law Institute: https://imli.org/wp-content/uploads/2020/12/LDP-HNS-Convention-Mariam-Mgeladze.pdf (accessed 27.09.2023).
 • Özdemir, Ü. (2012). Türkiye’de Gemilerden Kaynaklı Deniz Kirliliğinin İncelenmesi, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 373-384.
 • Pazarcı, H. (2021). Uluslararası Hukuk Dersleri, Turhan Kitabevi, 289 p. ISBN: 978-975-742-506-9
 • Sevinç Kuyucu, A. (2013). BIMCO’nun Gemi Yönetimi Sözleşmesine İlişkin 2009 Değişiklikleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 71(2), 361-382.
 • Şeker Öğüz, Z. (2013). Gemi Yönetimi Sözleşmesi, Filiz Kitabevi, 266 p. ISBN 978-975-368-362-3 Toluner, S. (1989). Milletlerarası Hukuk Dersleri, Beta, 454 p. ISBN 975-486-066-1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/235985/8490.pdf (accessed 27.09.2023).
 • https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/HNS-2010.aspx (accessed 27.09.2023).
 • https://sozluk.gov.tr (accessed 27.09.2023).
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Pollution and Contamination (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Aslıhan Sevinç Kuyucu 0000-0001-8451-3417

Early Pub Date January 3, 2024
Publication Date January 3, 2024
Submission Date October 12, 2023
Acceptance Date October 31, 2023
Published in Issue Year 2024Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Sevinç Kuyucu, A. (2024). Gemi kaynaklı deniz kirlenmesine hukuki bakış. Aquatic Research, 7(1), 30-38. https://doi.org/10.3153/AR24004

16291

is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14628   1325927040

Diamond Open Access refers to a scholarly publication model in which journals and platforms do not charge fees to either authors or readers.

Open Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Archiving Policy:

Archiving is done according to TÜBİTAK ULAKBİM "DergiPark" publication policy (LOCKSS).