Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türk arama kurtarma bölgesinde gerçekleşen gezi/spor/eğlence amaçlı gemi ve yatların karıştığı kazaların analizi

Year 2022, Volume: 5 Issue: 1, 29 - 38, 01.01.2022
https://doi.org/10.3153/AR22004

Abstract

Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili olup; uygun iklime sahip olması ve birçok tarih ve kültürü barındırması gibi nedenlerle turizm açısından cazip bir konumdadır. Özellikle Ege ve Akdeniz’in durgun yapısı, hemen hemen dört mevsim deniz turizmine imkân vermekte olup; özellikle yat gemilerinin sıklıkla tercih ettiği güzergahlardan biri olmaktadır. Bu bakımdan gezi spor ve eğlence amaçlı gemiler ve yatlardan kaynaklı olarak da bir deniz trafiği ortaya çıkmakta ve zaman zaman bu gemiler kazaya sebebiyet vermektedir. Çalışmada, Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde meydana gelen gezi, spor ve eğlence amaçlı gemiler ve yatların karıştığı deniz kazaları istatistiksel olarak incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle frekans dağılımları gerçekleştirilmiş ve hipotezler ki-kare bağımsızlık analizi ile incelenmiştir.

References

 • AAKKM (Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi) (2021). Arama Kurtarma (SAR) Nedir? https://aakkm.uab.gov.tr/arama-kurtarma-sar-nedir, (Erişim Tarihi: 07.05.2021).
 • AAKKM (Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (2020). Kaza-Olay İstatistikleri, https://aakkm.uab.gov.tr/kaza-olay-istatistikleri, (Erişim Tarihi: 15.11.2020).
 • Asyalı, E., Kızkapan, T. (2012). Türkiye Kıyılarında 2004-2008 Yıllarında uluslararası sefer yapan gemilerin karıştığı deniz kazalarının analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 4(2), 27-45.
 • Başar, E. (2010). Investigation into marine traffic and a risky area in the Turkish Straits system: Çanakkale Strait, Transport, 25(1), 5-11. https://doi.org/10.3846/transport.2010.01
 • Bayar, N., Özüm, S., Yılmaz, H. (2008). Analysis of Accidents in Istanbul Strait. Proceeding Book of International Maritime Lecturers Association 16th Conference on MET, 393-400.
 • Bebeteidoh, O.L., Poku, R. (2016). Marine offshore accidents in Nigeria, causes and necessary preventive measures. American Journal of Engineering Research (AJER), 5(3),171-183.
 • Ceyhun, G. C. (2014). The impact of shipping accidents on marine environment: A study of Turkish seas. European Scientific Journal, 10(23), 10-23.
 • Çakır, E., Kamal, B. (2021). İstanbul Boğazı’ndaki ticari gemi kazalarının karar ağacı yöntemiyle analizi. Aquatic Research, 4(1), 10-20. https://doi.org/10.3153/AR21002
 • Çolak, E. (2015). Ki-Kare Bağımsızlık Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı. Eskişehir.
 • De Maya, B. N., Ahn, S. I., Kurt, R. E. (2019, September). Statistical analysis of MAIB database for the period 1990-2016. In 18th International Congress of the Maritime Association of the Mediterranean.
 • Ece, N.J., Tok.,V., Temiz, İ. (2020). An analysis of marine accidents in the strait of Çanakkale. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 12, 1-26. https://doi.org/10.18613/deudfd.740152
 • Ece, N.J. (2016). Kılavuzluk hizmetlerinin deniz emniyetine katkısı: İstanbul Boğazı'nda kazaya karışan gemiler ile kılavuz kaptan almaları arasındaki ilişkinin analizi. Journal of ETA Maritime Science, 4(1), 3-21. https://doi.org/10.5505/jems.2016.03522
 • Ece, N.J. (2012). İstanbul Boğazı’nda meydana gelen deniz kazalarının analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 4(2), 1-25. https://doi.org/10.18613/deudfd.740152
 • Ece J.N. (2005). İstanbul Boğazı’ndaki Deniz kazalarının seyir ve çevre güvenliği açısından analizi ve zararsız geçiş koşullarında değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması, Ankara
 • IMO (International Maritime Organization) (2021). Casualties. https://www.imo.org/en/OurWork/MSAS/Pages/Casualties.aspx, (Erişim Tarihi: 10:05.2021).
 • IMO (International Maritime Organization) (1979). International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx (Erişim Tarihi: 10:05.2021).
 • Kılıç, A., Sanal, H.T. (2015). Çanakkale Boğazı'nda karaya oturmayla sonuçlanan gemi kazaları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 38-50.
 • Kılıç, İ. (2015). Bulanık-analitik hiyerarşi sürecini kullanarak İstanbul Boğazı’nda deniz kazaları risk analizi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Kızkapan, T. (2010). Kıyı alanlarında gemi emniyet yönetimi ve deniz kazaları analizi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Kodak, G., Acarer, T. (2021). İstanbul Boğazı’nda deniz trafik düzenlemelerinin kaza oranına etkisinin değerlendirmesi. Aquatic Research, 4(2), 181-207. https://doi.org/10.3153/AR21015
 • Koldemir, B. (2009). Seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı’nda riskli bölgelerin belirlenmesi; kaza kara noktalarının güncellenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 1(1), 17-26.
 • Koldemir, B. (2006). İstanbul Boğazı trafiğinde seyir güvenliği sorunu olan bölgelerin belirlenmesi için bir yöntem. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), 51-57.
 • Kuleyin, B., Aytekin, H. (2015). Çanakkale Boğazında 2004-2014 Yılları arasında gerçekleşen deniz kazalarının analizi ve kazaların önlenmesine yönelik öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 7(1), 21-38. https://doi.org/10.18613/deudfd.87984
 • Mullai A, Paulsson U, (2011). A grounded theory model for analysis of marine accidents. Accident Analysis and Prevention, 43, 1590-1603. https://doi.org/10.1016/j.aap.2011.03.022
 • Nas, S. (2011). İzmir Körfezi deniz ulaştırma emniyeti ve Yenikale geçidi karaya oturma kazalarının analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 13(1), 9-23.
 • Nielsen, D., Jungnickel, D. (2003). Maritime accident investigation and temporal determinants of maritime accidents: A case study. WMU Journal of Maritime Affairs, 2(1), 49-59. https://doi.org/10.1007/BF03195033
 • Ntanos S., Chalikias M., Milioris K., Sidiropoulos G. (2015). Data analysis on maritime accidents over 1000 grt: The case of Greece. Proceedings of ICQQMEAS 2015 International Conference, 261-270, ISBN: 978-960-98739-6-3.
 • Resmi Gazete. (2020). 17.10.2020 Tarih ve 31277 Sayılı Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama ve Kurtarma Yönetmeliği.
 • Taş, A., Alkan G. (2016). Analysis of grounding accidents in the Mediterranean and the Aegean Sea coast of Turkey, Proceeding book of The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, 290-300.
 • Tatlısuluoğlu, A. (2008). Çanakkale Boğazı deniz kazaları ve çevreye olan etkileri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2021). Turizm İstatistikleri. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html, (Erişim Tarihi: 02.05.2021).
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri, https://sozluk.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 09.05.2021). Toman, I., Zec, D. (2020). The analysis of recreational vessel groundings in Croatian waters of the Adriatic Sea. Pomorstvo, 34(1), 59-64. https://doi.org/10.31217/p.34.1.7
 • Tunçel, A. L. (2020). Dökme yük ve genel kargo gemi kazalarının analizi. Yüksek Lisans Tezi. İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı.
 • Ugurlu, O., Yildirim, U., Yuksekyildiz, E. (2013). Marine accident analysis with GIS. Journal of Shipping and Ocean Engineering, 3(1-2), 21.
 • Xu, T., Liu, X., Hu, S. (2020). Maritime accidents in New Zealand from 2015 to 2018: revealing recommendations from statistical review. Journal of the Royal Society of New Zealand, 50(4), 509-522. https://doi.org/10.1080/03036758.2019.1659378
 • Xue, J., Papadimitriou, E., Reniers, G., Wu, C., Jiang, D., van Gelder, P.H.A.J.M. (2021). A comprehensive statistical investigation framework for characteristics and causes analysis of ship accidents: A case study in the fluctuating backwater area of Three Gorges Reservoir region. Ocean Engineering, 229, 108981. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.108981
 • Xue, J., Papadimitriou, E., Wu, C., Van Gelder, P.H.A.J.M. (2020). Statistical analysis of the characteristics of ship accidents for Chongqing Maritime Safety Administration District. 2020 Forum on Integrated and Sustainable Transportation Systems (FISTS), 2020. 247-251. https://doi.org/10.1109/FISTS46898.2020.9264867
 • Wu, Y., Pelot, R., Hilliard, C. (2005). The effect of weather factors on the severity of fishing boat accidents in Atlantic Canada. Risk Management, 7(3), 21-40. https://doi.org/10.1057/palgrave.rm.8240217
 • Yılmaz, F., İlhan, M. N. (2018). Türk Bayraklı gemilerin karıştığı deniz kazaları ve denizcilere etkilerine ilişkin bir analiz. Gemi ve Deniz Teknolojisi, (211), 80-95.
 • Yılmaz, F., İlhan, M. N. (2017). Analysis of occupational accidents and risk factors occurred on Turkish flagged ships. Gemi ve Deniz Teknolojisi, (209), 55-70.

Analysis of accidents involved in touring/ sport/ recreational vessels and yachts in the Turkish search and rescue area

Year 2022, Volume: 5 Issue: 1, 29 - 38, 01.01.2022
https://doi.org/10.3153/AR22004

Abstract

Our country is surrounded by seas on three sides; it is in an attractive position in terms of tourism due to its suitable climate and many history and cultures. Especially the stagnant structure of the Aegean and the Mediterranean allows sea tourism in almost four seasons; it is one of the routes preferred especially by yacht ships. In this respect, a maritime traffic arises due to touring, sports and recreational ships and yachts, and these ships occasionally cause accidents. In the study, marine accidents in the Turkish Search and Rescue Area involving touring, sports and recreational vessels and yachts are statistically analyzed. In this context, frequency distributions are carried out first and the hypotheses are examined by Chi-Square independence analysis.

References

 • AAKKM (Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi) (2021). Arama Kurtarma (SAR) Nedir? https://aakkm.uab.gov.tr/arama-kurtarma-sar-nedir, (Erişim Tarihi: 07.05.2021).
 • AAKKM (Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (2020). Kaza-Olay İstatistikleri, https://aakkm.uab.gov.tr/kaza-olay-istatistikleri, (Erişim Tarihi: 15.11.2020).
 • Asyalı, E., Kızkapan, T. (2012). Türkiye Kıyılarında 2004-2008 Yıllarında uluslararası sefer yapan gemilerin karıştığı deniz kazalarının analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 4(2), 27-45.
 • Başar, E. (2010). Investigation into marine traffic and a risky area in the Turkish Straits system: Çanakkale Strait, Transport, 25(1), 5-11. https://doi.org/10.3846/transport.2010.01
 • Bayar, N., Özüm, S., Yılmaz, H. (2008). Analysis of Accidents in Istanbul Strait. Proceeding Book of International Maritime Lecturers Association 16th Conference on MET, 393-400.
 • Bebeteidoh, O.L., Poku, R. (2016). Marine offshore accidents in Nigeria, causes and necessary preventive measures. American Journal of Engineering Research (AJER), 5(3),171-183.
 • Ceyhun, G. C. (2014). The impact of shipping accidents on marine environment: A study of Turkish seas. European Scientific Journal, 10(23), 10-23.
 • Çakır, E., Kamal, B. (2021). İstanbul Boğazı’ndaki ticari gemi kazalarının karar ağacı yöntemiyle analizi. Aquatic Research, 4(1), 10-20. https://doi.org/10.3153/AR21002
 • Çolak, E. (2015). Ki-Kare Bağımsızlık Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı. Eskişehir.
 • De Maya, B. N., Ahn, S. I., Kurt, R. E. (2019, September). Statistical analysis of MAIB database for the period 1990-2016. In 18th International Congress of the Maritime Association of the Mediterranean.
 • Ece, N.J., Tok.,V., Temiz, İ. (2020). An analysis of marine accidents in the strait of Çanakkale. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 12, 1-26. https://doi.org/10.18613/deudfd.740152
 • Ece, N.J. (2016). Kılavuzluk hizmetlerinin deniz emniyetine katkısı: İstanbul Boğazı'nda kazaya karışan gemiler ile kılavuz kaptan almaları arasındaki ilişkinin analizi. Journal of ETA Maritime Science, 4(1), 3-21. https://doi.org/10.5505/jems.2016.03522
 • Ece, N.J. (2012). İstanbul Boğazı’nda meydana gelen deniz kazalarının analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 4(2), 1-25. https://doi.org/10.18613/deudfd.740152
 • Ece J.N. (2005). İstanbul Boğazı’ndaki Deniz kazalarının seyir ve çevre güvenliği açısından analizi ve zararsız geçiş koşullarında değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması, Ankara
 • IMO (International Maritime Organization) (2021). Casualties. https://www.imo.org/en/OurWork/MSAS/Pages/Casualties.aspx, (Erişim Tarihi: 10:05.2021).
 • IMO (International Maritime Organization) (1979). International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR) https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx (Erişim Tarihi: 10:05.2021).
 • Kılıç, A., Sanal, H.T. (2015). Çanakkale Boğazı'nda karaya oturmayla sonuçlanan gemi kazaları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 38-50.
 • Kılıç, İ. (2015). Bulanık-analitik hiyerarşi sürecini kullanarak İstanbul Boğazı’nda deniz kazaları risk analizi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Kızkapan, T. (2010). Kıyı alanlarında gemi emniyet yönetimi ve deniz kazaları analizi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Kodak, G., Acarer, T. (2021). İstanbul Boğazı’nda deniz trafik düzenlemelerinin kaza oranına etkisinin değerlendirmesi. Aquatic Research, 4(2), 181-207. https://doi.org/10.3153/AR21015
 • Koldemir, B. (2009). Seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı’nda riskli bölgelerin belirlenmesi; kaza kara noktalarının güncellenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 1(1), 17-26.
 • Koldemir, B. (2006). İstanbul Boğazı trafiğinde seyir güvenliği sorunu olan bölgelerin belirlenmesi için bir yöntem. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), 51-57.
 • Kuleyin, B., Aytekin, H. (2015). Çanakkale Boğazında 2004-2014 Yılları arasında gerçekleşen deniz kazalarının analizi ve kazaların önlenmesine yönelik öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 7(1), 21-38. https://doi.org/10.18613/deudfd.87984
 • Mullai A, Paulsson U, (2011). A grounded theory model for analysis of marine accidents. Accident Analysis and Prevention, 43, 1590-1603. https://doi.org/10.1016/j.aap.2011.03.022
 • Nas, S. (2011). İzmir Körfezi deniz ulaştırma emniyeti ve Yenikale geçidi karaya oturma kazalarının analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 13(1), 9-23.
 • Nielsen, D., Jungnickel, D. (2003). Maritime accident investigation and temporal determinants of maritime accidents: A case study. WMU Journal of Maritime Affairs, 2(1), 49-59. https://doi.org/10.1007/BF03195033
 • Ntanos S., Chalikias M., Milioris K., Sidiropoulos G. (2015). Data analysis on maritime accidents over 1000 grt: The case of Greece. Proceedings of ICQQMEAS 2015 International Conference, 261-270, ISBN: 978-960-98739-6-3.
 • Resmi Gazete. (2020). 17.10.2020 Tarih ve 31277 Sayılı Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama ve Kurtarma Yönetmeliği.
 • Taş, A., Alkan G. (2016). Analysis of grounding accidents in the Mediterranean and the Aegean Sea coast of Turkey, Proceeding book of The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, 290-300.
 • Tatlısuluoğlu, A. (2008). Çanakkale Boğazı deniz kazaları ve çevreye olan etkileri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2021). Turizm İstatistikleri. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html, (Erişim Tarihi: 02.05.2021).
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2021). Türk Dil Kurumu Sözlükleri, https://sozluk.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 09.05.2021). Toman, I., Zec, D. (2020). The analysis of recreational vessel groundings in Croatian waters of the Adriatic Sea. Pomorstvo, 34(1), 59-64. https://doi.org/10.31217/p.34.1.7
 • Tunçel, A. L. (2020). Dökme yük ve genel kargo gemi kazalarının analizi. Yüksek Lisans Tezi. İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı.
 • Ugurlu, O., Yildirim, U., Yuksekyildiz, E. (2013). Marine accident analysis with GIS. Journal of Shipping and Ocean Engineering, 3(1-2), 21.
 • Xu, T., Liu, X., Hu, S. (2020). Maritime accidents in New Zealand from 2015 to 2018: revealing recommendations from statistical review. Journal of the Royal Society of New Zealand, 50(4), 509-522. https://doi.org/10.1080/03036758.2019.1659378
 • Xue, J., Papadimitriou, E., Reniers, G., Wu, C., Jiang, D., van Gelder, P.H.A.J.M. (2021). A comprehensive statistical investigation framework for characteristics and causes analysis of ship accidents: A case study in the fluctuating backwater area of Three Gorges Reservoir region. Ocean Engineering, 229, 108981. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.108981
 • Xue, J., Papadimitriou, E., Wu, C., Van Gelder, P.H.A.J.M. (2020). Statistical analysis of the characteristics of ship accidents for Chongqing Maritime Safety Administration District. 2020 Forum on Integrated and Sustainable Transportation Systems (FISTS), 2020. 247-251. https://doi.org/10.1109/FISTS46898.2020.9264867
 • Wu, Y., Pelot, R., Hilliard, C. (2005). The effect of weather factors on the severity of fishing boat accidents in Atlantic Canada. Risk Management, 7(3), 21-40. https://doi.org/10.1057/palgrave.rm.8240217
 • Yılmaz, F., İlhan, M. N. (2018). Türk Bayraklı gemilerin karıştığı deniz kazaları ve denizcilere etkilerine ilişkin bir analiz. Gemi ve Deniz Teknolojisi, (211), 80-95.
 • Yılmaz, F., İlhan, M. N. (2017). Analysis of occupational accidents and risk factors occurred on Turkish flagged ships. Gemi ve Deniz Teknolojisi, (209), 55-70.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Maritime Engineering (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Sibel BAYAR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü
0000-0002-9169-935X
Türkiye


Ercan AKAN
İskenderun Teknik Üniversitesi, Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü
0000-0003-0383-8290
Türkiye

Publication Date January 1, 2022
Submission Date June 5, 2021
Acceptance Date July 18, 2021
Published in Issue Year 2022Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Bayar, S. & Akan, E. (2022). Türk arama kurtarma bölgesinde gerçekleşen gezi/spor/eğlence amaçlı gemi ve yatların karıştığı kazaların analizi . Aquatic Research , 5 (1) , 29-38 . DOI: 10.3153/AR22004

16291

is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14628   1325927040

Diamond Open Access refers to a scholarly publication model in which journals and platforms do not charge fees to either authors or readers.

Open Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Archiving Policy:

Archiving is done according to ULAKBİM "DergiPark" publication policy (LOCKSS).