Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 66 - 71 2020-04-01

Socio-economic analysis of fishermen in the lower Sakarya River
Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi

İsmail REİS [1] , Hasan CERİM [2] , Celal ATEŞ [3]


In this study, it was investigated that the socio-economic structure of fishermen in the Lower Sakarya River. This study was conducted between June 2017 - May 2018. According to the results, the length of the boats used in fishing varies between 3.0-5.0 meters and the majority (with a ratio of 71.0%) of the boats with a length of 3.6-4.0 meters. 91.3% of the fishing boats are made of wooden. The age of fishermen ranged between 36-64 and 42% of fisherman were between 50-59. When the educational status of the fishermen in the Lower Sakarya River is examined, it was found that 91.3% of them are primary and 8.7% are high school graduates. In the Lower Sakarya River, 65.2% of the fishermen are engaged in farming, while 21.7% are retired. "Contribution to the family budget" was the first reason with a ratio of 59.4% of the fishermen why they choose the profession. As a result, Turkish rivers fishing should be investigated and a management model should be established.

Bu araştırmada, Aşağı Sakarya Nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik yapısı incelenmiştir. Bu çalışma, Haziran 2017 - Mayıs 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre avcılıkta kullanılan teknelerin boyları 3.0-5.0 metre arasında değişiklik göstermekte ve %71.0’lik oran ile de 3.6-4.0 metre boy uzunluğundaki tekneler çoğunluğu oluşturmaktadır. Balıkçı teknelerinin %91,3’lük kısmı ahşap malzemeden yapılmıştır. Balıkçı yaşlarının 36-64 arasında değiştiği, %42’sinin 50-59 yaşları arasında olduğu tespit edilmiştir. Aşağı Sakarya Nehri’ndeki balıkçıların eğitim durumları incelendiğinde %91.3’ünün ilköğretim ve %8.7’sinin lise mezunu olduğu tespit edilmiştir. Aşağı Sakarya Nehri’ndeki balıkçıların %65.2’si çiftçilikle uğraşmakta iken %21.7’sinin emekli olduğu belirlenmiştir. Balıkçıların mesleği seçme nedenleri arasında ilk sırada %59.4’lük oranla aile bütçesine katkı gelmektedir. Sonuç olarak Türkiye nehirleri balıkçılığı araştırılarak bir yönetim modeli oluşturulmalıdır.

 • Ahmed, N., Rahman, S., Bunting, S. W., Brugere, C. (2013). Socio‐economic and ecological challenges of small‐scale fishing and strategies for its sustainable management: A case study of the Old Brahmaputra River, Bangladesh. Singapore Journal of Tropical Geography, 34(1), 86-102. https://doi.org/10.1111/sjtg.12015
 • Avan, S. (2007). Manyas Gölü Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, FBE Su Ürünleri ABD, İstanbul.
 • Cesur M., Çapkın K., Cilbiz, M. (2014). Işıklı Gölü Balıkçılarının SosyoEkonomik Analizi. Journal of Academic Document for Fisheries and Aquaculture, 2, 85-92.
 • Dartay, M., Duman, E., Duman, M., Ateşşahin, T. (2009). Keban Baraj Gölü Pertek bölgesi balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(2), 135-138.
 • Doğan, K. (2009). İznik Gölü (Bursa) gümüș balığı avcılığı yapan tekne sahibi balıkçıların sosyoekonomik analizi. Journal of FisheriesSciences.com, 3(1), 58-67. https://doi.org/10.3153/jfscom.2010035
 • Ergüden, D., Ergüden, S.A., Öztekin, R. (2007). Seyhan Baraj Gölü (Adana) balıkçı profili durumu. Turkish Journal of Aquatic Life, 3(5), 447-454.
 • Kahraman, A. E., Göktürk, D., Aydın, E. (2014). Length-weight relationships of five fish species from the Sakarya River, Turkey. Annual Research & Review in Biology, 4(15), 2476-2483.
 • Mete, O. S., Yüksel, F. (2014). Seyhan Baraj Gölü’ndeki ticari ve sportif balıkçılığın sosyo-ekonomik analizi. Bilim ve Gençlik Dergisi, 2(1), 27-42.
 • Ölmez, (1992). Yukarı Sakarya Havzası Sakaryabaşı Bölgesi Balıklarının Populasyon Dinamiği Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, FBE Su Ürünleri ABD, Ankara.
 • Özer, A., Soylu, M., Uzmanoglu, S. (2010). Uluabat (Apolyont) Gölü kadın balıkçılarının profili. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(2), 11-24.
 • Reis, İ., Cerim, H., Ateş, C. (2019). Length-weight relationship of 13 fish species from the Lower Sakarya River, Turkey. Aquatic Sciences and Engineering, 34(3), 86-89. https://doi.org/10.26650/ASE2019566636 Shiklomanov, I.A. (1999). World water resources: A new appraisal and assessment for the 21st century, State Hydrological Institute St Petersburg, Russia, 1-37p.
 • Soylu, M., Uzmanoğlu, M. S. (2003). The profile of fishermen of the lake Durusu (Terkos). XII. National Fisheries Symposium (02-05 September 2003). Fırat University Fisheries Faculty, Elazığ, Turkey, 518-524.
 • Soylu, M., Uzmanoglu, M. S. (2004). Akgöl Lake (Adapazarı) Fisherman Profile. 134th Annual Meeting of American Fisheries Society. Madison, Wisconsin, USA, American Fisheries Society. Abstract Book.
 • Şengörür, B., İsa, D. (2001). Factor analysis of water quality observations in the Sakarya River. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 25, 415-425.
 • Usman, A., Ifabiyi, I. P. (2012). Socio-economic analysis of the operational impacts of Shiroro hydropower generation in the lowland areas of middle river Niger. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(4), 57-76.
 • Uzmanoğlu, S., Soylu, M . (2012). Yeni Karpuzlu Baraj Gölü balıkçılarının sosyo-ekonomik yapısı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 29(4), 175-179.
 • Whitehead, P.J.P. (1958). Indigenous river fishing methods in Kenya. The East African Agricultural Journal, 24(2), 111-120. https://doi.org/10.1080/03670074.1958.11665191
 • WWF-Türkiye, (2013). Sürdürülebilir Balıkçılık İçin “Ekosistem Temelli Yönetim”. WWF-Türkiye, İstanbul, 20 s.
 • Yılmaz, E., Pulatsü, S. (2019). Isparta ve Manisa ili iç su avlak sahaları balıkçılarının sosyo-ekonomik yapısı. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, 2(1), 90-101.
 • Yiğit, H., Soylu, M., Uzmanoglu, S. (2009). Sakarya ili göllerinin balıkçı profili. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(2), 9-23.
Birincil Dil tr
Konular Denizcilik, Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4599-6780
Yazar: İsmail REİS (Sorumlu Yazar)
Kurum: Department of Fishing Technology, Faculty of Fisheries, Mugla Sitki Kocman University, Kotekli-Mentese 48000 Mugla, Turkey
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3025-1444
Yazar: Hasan CERİM
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7336-0387
Yazar: Celal ATEŞ
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Bu çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir.
Proje Numarası 17/073
Teşekkür Bu çalışma sırasında anketlerin doldurulmasında katkı sağlayan İrem KÖSE REİS’e ve bölge balıkçılarına teşekkür ederiz.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 18 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2020

Bibtex @araştırma makalesi { aquatres662101, journal = {Aquatic Research}, issn = {}, eissn = {2618-6365}, address = {Esnaf Mah. Pembe Köşk Sok. Kentplus Kadıköy Sitesi B Blok D435 Kadıköy-İstanbul}, publisher = {Nuray ERKAN ÖZDEN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {66 - 71}, doi = {10.3153/AR20006}, title = {Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi}, key = {cite}, author = {Reis, İsmail and Cerim, Hasan and Ateş, Celal} }
APA Reis, İ , Cerim, H , Ateş, C . (2020). Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi . Aquatic Research , 3 (2) , 66-71 . DOI: 10.3153/AR20006
MLA Reis, İ , Cerim, H , Ateş, C . "Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi" . Aquatic Research 3 (2020 ): 66-71 <http://aquatres.scientificwebjournals.com/tr/pub/issue/51225/662101>
Chicago Reis, İ , Cerim, H , Ateş, C . "Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi". Aquatic Research 3 (2020 ): 66-71
RIS TY - JOUR T1 - Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi AU - İsmail Reis , Hasan Cerim , Celal Ateş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.3153/AR20006 DO - 10.3153/AR20006 T2 - Aquatic Research JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 71 VL - 3 IS - 2 SN - -2618-6365 M3 - doi: 10.3153/AR20006 UR - https://doi.org/10.3153/AR20006 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Aquatic Research Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi %A İsmail Reis , Hasan Cerim , Celal Ateş %T Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi %D 2020 %J Aquatic Research %P -2618-6365 %V 3 %N 2 %R doi: 10.3153/AR20006 %U 10.3153/AR20006
ISNAD Reis, İsmail , Cerim, Hasan , Ateş, Celal . "Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi". Aquatic Research 3 / 2 (Nisan 2020): 66-71 . https://doi.org/10.3153/AR20006
AMA Reis İ , Cerim H , Ateş C . Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi. Aquat Res. 2020; 3(2): 66-71.
Vancouver Reis İ , Cerim H , Ateş C . Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi. Aquatic Research. 2020; 3(2): 66-71.
IEEE İ. Reis , H. Cerim ve C. Ateş , "Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi", Aquatic Research, c. 3, sayı. 2, ss. 66-71, Nis. 2020, doi:10.3153/AR20006