Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi

Year 2020, Volume 3, Issue 2, 66 - 71, 01.04.2020
https://doi.org/10.3153/AR20006

Abstract

Bu araştırmada, Aşağı Sakarya Nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik yapısı incelenmiştir. Bu çalışma, Haziran 2017 - Mayıs 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre avcılıkta kullanılan teknelerin boyları 3.0-5.0 metre arasında değişiklik göstermekte ve %71.0’lik oran ile de 3.6-4.0 metre boy uzunluğundaki tekneler çoğunluğu oluşturmaktadır. Balıkçı teknelerinin %91,3’lük kısmı ahşap malzemeden yapılmıştır. Balıkçı yaşlarının 36-64 arasında değiştiği, %42’sinin 50-59 yaşları arasında olduğu tespit edilmiştir. Aşağı Sakarya Nehri’ndeki balıkçıların eğitim durumları incelendiğinde %91.3’ünün ilköğretim ve %8.7’sinin lise mezunu olduğu tespit edilmiştir. Aşağı Sakarya Nehri’ndeki balıkçıların %65.2’si çiftçilikle uğraşmakta iken %21.7’sinin emekli olduğu belirlenmiştir. Balıkçıların mesleği seçme nedenleri arasında ilk sırada %59.4’lük oranla aile bütçesine katkı gelmektedir. Sonuç olarak Türkiye nehirleri balıkçılığı araştırılarak bir yönetim modeli oluşturulmalıdır.

References

 • Ahmed, N., Rahman, S., Bunting, S. W., Brugere, C. (2013). Socio‐economic and ecological challenges of small‐scale fishing and strategies for its sustainable management: A case study of the Old Brahmaputra River, Bangladesh. Singapore Journal of Tropical Geography, 34(1), 86-102. https://doi.org/10.1111/sjtg.12015
 • Avan, S. (2007). Manyas Gölü Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, FBE Su Ürünleri ABD, İstanbul.
 • Cesur M., Çapkın K., Cilbiz, M. (2014). Işıklı Gölü Balıkçılarının SosyoEkonomik Analizi. Journal of Academic Document for Fisheries and Aquaculture, 2, 85-92.
 • Dartay, M., Duman, E., Duman, M., Ateşşahin, T. (2009). Keban Baraj Gölü Pertek bölgesi balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(2), 135-138.
 • Doğan, K. (2009). İznik Gölü (Bursa) gümüș balığı avcılığı yapan tekne sahibi balıkçıların sosyoekonomik analizi. Journal of FisheriesSciences.com, 3(1), 58-67. https://doi.org/10.3153/jfscom.2010035
 • Ergüden, D., Ergüden, S.A., Öztekin, R. (2007). Seyhan Baraj Gölü (Adana) balıkçı profili durumu. Turkish Journal of Aquatic Life, 3(5), 447-454.
 • Kahraman, A. E., Göktürk, D., Aydın, E. (2014). Length-weight relationships of five fish species from the Sakarya River, Turkey. Annual Research & Review in Biology, 4(15), 2476-2483.
 • Mete, O. S., Yüksel, F. (2014). Seyhan Baraj Gölü’ndeki ticari ve sportif balıkçılığın sosyo-ekonomik analizi. Bilim ve Gençlik Dergisi, 2(1), 27-42.
 • Ölmez, (1992). Yukarı Sakarya Havzası Sakaryabaşı Bölgesi Balıklarının Populasyon Dinamiği Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, FBE Su Ürünleri ABD, Ankara.
 • Özer, A., Soylu, M., Uzmanoglu, S. (2010). Uluabat (Apolyont) Gölü kadın balıkçılarının profili. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(2), 11-24.
 • Reis, İ., Cerim, H., Ateş, C. (2019). Length-weight relationship of 13 fish species from the Lower Sakarya River, Turkey. Aquatic Sciences and Engineering, 34(3), 86-89. https://doi.org/10.26650/ASE2019566636 Shiklomanov, I.A. (1999). World water resources: A new appraisal and assessment for the 21st century, State Hydrological Institute St Petersburg, Russia, 1-37p.
 • Soylu, M., Uzmanoğlu, M. S. (2003). The profile of fishermen of the lake Durusu (Terkos). XII. National Fisheries Symposium (02-05 September 2003). Fırat University Fisheries Faculty, Elazığ, Turkey, 518-524.
 • Soylu, M., Uzmanoglu, M. S. (2004). Akgöl Lake (Adapazarı) Fisherman Profile. 134th Annual Meeting of American Fisheries Society. Madison, Wisconsin, USA, American Fisheries Society. Abstract Book.
 • Şengörür, B., İsa, D. (2001). Factor analysis of water quality observations in the Sakarya River. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 25, 415-425.
 • Usman, A., Ifabiyi, I. P. (2012). Socio-economic analysis of the operational impacts of Shiroro hydropower generation in the lowland areas of middle river Niger. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(4), 57-76.
 • Uzmanoğlu, S., Soylu, M . (2012). Yeni Karpuzlu Baraj Gölü balıkçılarının sosyo-ekonomik yapısı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 29(4), 175-179.
 • Whitehead, P.J.P. (1958). Indigenous river fishing methods in Kenya. The East African Agricultural Journal, 24(2), 111-120. https://doi.org/10.1080/03670074.1958.11665191
 • WWF-Türkiye, (2013). Sürdürülebilir Balıkçılık İçin “Ekosistem Temelli Yönetim”. WWF-Türkiye, İstanbul, 20 s.
 • Yılmaz, E., Pulatsü, S. (2019). Isparta ve Manisa ili iç su avlak sahaları balıkçılarının sosyo-ekonomik yapısı. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, 2(1), 90-101.
 • Yiğit, H., Soylu, M., Uzmanoglu, S. (2009). Sakarya ili göllerinin balıkçı profili. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(2), 9-23.

Socio-economic analysis of fishermen in the lower Sakarya River

Year 2020, Volume 3, Issue 2, 66 - 71, 01.04.2020
https://doi.org/10.3153/AR20006

Abstract

In this study, it was investigated that the socio-economic structure of fishermen in the Lower Sakarya River. This study was conducted between June 2017 - May 2018. According to the results, the length of the boats used in fishing varies between 3.0-5.0 meters and the majority (with a ratio of 71.0%) of the boats with a length of 3.6-4.0 meters. 91.3% of the fishing boats are made of wooden. The age of fishermen ranged between 36-64 and 42% of fisherman were between 50-59. When the educational status of the fishermen in the Lower Sakarya River is examined, it was found that 91.3% of them are primary and 8.7% are high school graduates. In the Lower Sakarya River, 65.2% of the fishermen are engaged in farming, while 21.7% are retired. "Contribution to the family budget" was the first reason with a ratio of 59.4% of the fishermen why they choose the profession. As a result, Turkish rivers fishing should be investigated and a management model should be established.

References

 • Ahmed, N., Rahman, S., Bunting, S. W., Brugere, C. (2013). Socio‐economic and ecological challenges of small‐scale fishing and strategies for its sustainable management: A case study of the Old Brahmaputra River, Bangladesh. Singapore Journal of Tropical Geography, 34(1), 86-102. https://doi.org/10.1111/sjtg.12015
 • Avan, S. (2007). Manyas Gölü Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, FBE Su Ürünleri ABD, İstanbul.
 • Cesur M., Çapkın K., Cilbiz, M. (2014). Işıklı Gölü Balıkçılarının SosyoEkonomik Analizi. Journal of Academic Document for Fisheries and Aquaculture, 2, 85-92.
 • Dartay, M., Duman, E., Duman, M., Ateşşahin, T. (2009). Keban Baraj Gölü Pertek bölgesi balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(2), 135-138.
 • Doğan, K. (2009). İznik Gölü (Bursa) gümüș balığı avcılığı yapan tekne sahibi balıkçıların sosyoekonomik analizi. Journal of FisheriesSciences.com, 3(1), 58-67. https://doi.org/10.3153/jfscom.2010035
 • Ergüden, D., Ergüden, S.A., Öztekin, R. (2007). Seyhan Baraj Gölü (Adana) balıkçı profili durumu. Turkish Journal of Aquatic Life, 3(5), 447-454.
 • Kahraman, A. E., Göktürk, D., Aydın, E. (2014). Length-weight relationships of five fish species from the Sakarya River, Turkey. Annual Research & Review in Biology, 4(15), 2476-2483.
 • Mete, O. S., Yüksel, F. (2014). Seyhan Baraj Gölü’ndeki ticari ve sportif balıkçılığın sosyo-ekonomik analizi. Bilim ve Gençlik Dergisi, 2(1), 27-42.
 • Ölmez, (1992). Yukarı Sakarya Havzası Sakaryabaşı Bölgesi Balıklarının Populasyon Dinamiği Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, FBE Su Ürünleri ABD, Ankara.
 • Özer, A., Soylu, M., Uzmanoglu, S. (2010). Uluabat (Apolyont) Gölü kadın balıkçılarının profili. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(2), 11-24.
 • Reis, İ., Cerim, H., Ateş, C. (2019). Length-weight relationship of 13 fish species from the Lower Sakarya River, Turkey. Aquatic Sciences and Engineering, 34(3), 86-89. https://doi.org/10.26650/ASE2019566636 Shiklomanov, I.A. (1999). World water resources: A new appraisal and assessment for the 21st century, State Hydrological Institute St Petersburg, Russia, 1-37p.
 • Soylu, M., Uzmanoğlu, M. S. (2003). The profile of fishermen of the lake Durusu (Terkos). XII. National Fisheries Symposium (02-05 September 2003). Fırat University Fisheries Faculty, Elazığ, Turkey, 518-524.
 • Soylu, M., Uzmanoglu, M. S. (2004). Akgöl Lake (Adapazarı) Fisherman Profile. 134th Annual Meeting of American Fisheries Society. Madison, Wisconsin, USA, American Fisheries Society. Abstract Book.
 • Şengörür, B., İsa, D. (2001). Factor analysis of water quality observations in the Sakarya River. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 25, 415-425.
 • Usman, A., Ifabiyi, I. P. (2012). Socio-economic analysis of the operational impacts of Shiroro hydropower generation in the lowland areas of middle river Niger. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(4), 57-76.
 • Uzmanoğlu, S., Soylu, M . (2012). Yeni Karpuzlu Baraj Gölü balıkçılarının sosyo-ekonomik yapısı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 29(4), 175-179.
 • Whitehead, P.J.P. (1958). Indigenous river fishing methods in Kenya. The East African Agricultural Journal, 24(2), 111-120. https://doi.org/10.1080/03670074.1958.11665191
 • WWF-Türkiye, (2013). Sürdürülebilir Balıkçılık İçin “Ekosistem Temelli Yönetim”. WWF-Türkiye, İstanbul, 20 s.
 • Yılmaz, E., Pulatsü, S. (2019). Isparta ve Manisa ili iç su avlak sahaları balıkçılarının sosyo-ekonomik yapısı. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries, 2(1), 90-101.
 • Yiğit, H., Soylu, M., Uzmanoglu, S. (2009). Sakarya ili göllerinin balıkçı profili. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(2), 9-23.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Marine Science, Marine and Freshwater Biology
Journal Section Research Articles
Authors

İsmail REİS (Primary Author)
Department of Fishing Technology, Faculty of Fisheries, Mugla Sitki Kocman University, Kotekli-Mentese 48000 Mugla, Turkey
0000-0003-4599-6780
Türkiye


Hasan CERİM
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3025-1444
Türkiye


Celal ATEŞ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7336-0387
Türkiye

Supporting Institution Bu çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir.
Project Number 17/073
Thanks Bu çalışma sırasında anketlerin doldurulmasında katkı sağlayan İrem KÖSE REİS’e ve bölge balıkçılarına teşekkür ederiz.
Publication Date April 1, 2020
Application Date December 20, 2019
Acceptance Date January 18, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { aquatres662101, journal = {Aquatic Research}, issn = {}, eissn = {2618-6365}, address = {Esnaf Mah. Pembe Köşk Sok. Kentplus Kadıköy Sitesi B Blok D435 Kadıköy-İstanbul}, publisher = {Nuray ERKAN ÖZDEN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {66 - 71}, doi = {10.3153/AR20006}, title = {Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi}, key = {cite}, author = {Reis, İsmail and Cerim, Hasan and Ateş, Celal} }
APA Reis, İ. , Cerim, H. & Ateş, C. (2020). Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi . Aquatic Research , 3 (2) , 66-71 . DOI: 10.3153/AR20006
MLA Reis, İ. , Cerim, H. , Ateş, C. "Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi" . Aquatic Research 3 (2020 ): 66-71 <http://aquatres.scientificwebjournals.com/en/pub/issue/51225/662101>
Chicago Reis, İ. , Cerim, H. , Ateş, C. "Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi". Aquatic Research 3 (2020 ): 66-71
RIS TY - JOUR T1 - Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi AU - İsmail Reis , Hasan Cerim , Celal Ateş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.3153/AR20006 DO - 10.3153/AR20006 T2 - Aquatic Research JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 71 VL - 3 IS - 2 SN - -2618-6365 M3 - doi: 10.3153/AR20006 UR - https://doi.org/10.3153/AR20006 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Aquatic Research Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi %A İsmail Reis , Hasan Cerim , Celal Ateş %T Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi %D 2020 %J Aquatic Research %P -2618-6365 %V 3 %N 2 %R doi: 10.3153/AR20006 %U 10.3153/AR20006
ISNAD Reis, İsmail , Cerim, Hasan , Ateş, Celal . "Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi". Aquatic Research 3 / 2 (April 2020): 66-71 . https://doi.org/10.3153/AR20006
AMA Reis İ. , Cerim H. , Ateş C. Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi. Aquat Res. 2020; 3(2): 66-71.
Vancouver Reis İ. , Cerim H. , Ateş C. Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi. Aquatic Research. 2020; 3(2): 66-71.
IEEE İ. Reis , H. Cerim and C. Ateş , "Aşağı Sakarya nehri balıkçılarının sosyo-ekonomik analizi", Aquatic Research, vol. 3, no. 2, pp. 66-71, Apr. 2020, doi:10.3153/AR20006

ustresim_2020_dergipark.png

is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14628   13259

Open Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.