Research Article
BibTex RIS Cite

Marmara Ereğlisi'nin (Tekirdağ) balıkçılık potansiyeli ve küçük ölçekli balıkçılık faaliyetinde kullanılan av araçları

Year 2024, Volume: 7 Issue: 2, 105 - 120, 02.04.2024
https://doi.org/10.3153/AR24010

Abstract

Çalışmanın amacı, Marmara Ereğlisi’nde küçük ölçekli balıkçılıkta kullanılan av araçlarının teknik özelliklerini belirlemek ve Marmara Ereğlisi'nin balıkçılık potansiyelini ortaya koymaktır. Çalışma, 2022-2023 balıkçılık sezonunda, Marmara Ereğlisi balıkçı barınağında gerçekleştirilmiştir. Çalışma, 14 ticari balıkçı ile yapılan anket ve kişisel gözlemlerin sonuçlarıdır. Buna göre çalışma süresince 9’u solungaç ve 6’si fanyalı olmak üzere 15 farklı uzatma ağı, 5 farklı olta ve 1 tip algarna tespit edilmiştir. Marmara Ereğlisi’nde küçük ölçekli balıkçılık faaliyetinde 13’ü hedef, 36’sı hedef dışı tür olmak üzere toplamda 38 farklı balık türü avlanmaktadır. Bu çalışma ile Marmara Ereğlisi’ndeki küçük ölçekli balıkçılığın gerek kullanılan av araçları gerekse avlanan türler yönünden önemli bir potansiyele sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışma, Marmara Ereğlisi’nde kullanılan av araçlarının teknik özelliklerine odaklanan ilk çalışma olma özelliği taşmaktadır.

Ethical Statement

İstanbul Üniversitesi Soyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu- 2023-1781318

Thanks

Çalışmamın veri toplama aşamasında yardımlarını esirgemeyen Marmara Ereğlisi balıkçılarına ve özellikle Numan Baydar’a teşekkür ederim.

References

 • Akyol, O., & Ceyhan, T. (2011). Prens Adaları (İstanbul) kıyı balıkçılık av araçları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 28(4), 117-125.
 • Akyol, O., Ceyhan, T., & Ertosluk, O. (2009). Marmara Adası kıyı balıkçılığı ve balıkçılık kaynakları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 26(2), 143-148.
 • Akyol, O., & Perçin, F. (2006). Tekirdağ ili (Marmara Denizi) kıyı balıkçılığı ve sorunları. Ege Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4), 143-148.
 • Alıçlı, T.Z., Doğan, K., & Altunay, M.A. (2019). Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) küçük ölçekli balıkçılık faaliyeti ve balıkçıların sosyo-ekonomik yapısının analizi. Aquatic Research, 2(4), 200-210. https://doi.org/10.3153/AR19019
 • Alıçlı, T.Z., Göktürk, D., & Deniz, T. (2018). Galata Köprüsü olta balıkçılığının av araçları, birim çabadaki av miktarları ve sosyolojik özellikleri bakımından yapısal analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(3), 339-352. https://doi.org/10.18016/ksudobil.330559
 • Alpbaz, A., & Özen, A. (1996). Tüm Yönleri ile Olta Balıkçılığı, Kendi Yayını, s 415, Türkiye.
 • Anonymous (2015). Artisanal Fishery. http://www.thefishproject.weebly.com (Erişim tarihi:18.07.2023).
 • Anonymous (2020 a). Tarım ve Orman Bakanlığı. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=34823&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5 (Erişim tarihi: 15.11.2023).
 • Anonymous (2020 b). Tarım ve Orman Bakanlığı. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=34822&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5 (Erişim tarihi: 15.11.2023).
 • Anonymus (2021). 2021 Yılı Tarım Raporu. https://www.tekirdag.tarımorman.gov.tr (Erişim tarihi: 15.11.2023).
 • Aydın, C., Gurbet, R., & Ulaş, A. (2005). Algarna takımlarının av kompozisyonu ve balıkçılık ortamına etkileri. Ege Üniversitesi su Ürünleri Dergisi, 22(1-2), 39-42.
 • Bayhan, Y.K., Çiçek, E., Ünlüer, T., & Akkaya, M. (2006). Güneydoğu Marmara’da algarna ile karides avcılığında av kompozisyonu ve hedef dışı av. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4), 277-283.
 • Bilge, İ. (1974). Balık ve Amatör Balıkçılık. Kardeş matbaası, s 235, Türkiye.
 • Bilge, İ. (1978). Balık ve Amatör Balıkçılık. s 351, Türkiye.
 • Bök, T.D., Göktürk, D., & Kahraman, A.E. (2011). Bycatch in 36 and 40 mm PA Turkish twin rigged beam trawl codends. African Journal of Biotechnology, 10(37), 7294-7302.
 • Ceyhan, T., & Akyol, O. (2005). Marmara Bölgesi’nde lüfer (Pomatomus saltatrix L., 1766) avcılığında kullanılan olta takımları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22(3-4), 351-355.
 • Ceyhan, T., Akyol, O., & Ayaz, A. (2005). Marmara Bölgesi’nde lüfer (Pomatomus saltatrix L., 1766) avcılığında kullanılan alamana ağları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22(3-4), 447-450.
 • Çiftçi, M. (2019). İstanbul İli Küçük Ölçekli Balıkçılık Profili Üzerine Bir Araştırma. http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/61172.pdf (Erişim tarihi: 27.11.2023).
 • Daban, İ.B., İhsanoğlu, M.A., İşmen, A., & İnceoğlu, H. (2020). Length-weight relationships of 17 teleost fishes in the Marmara Sea, Turkey. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23(5), 1245-1256. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.682467
 • Erden, İ.S., & Erim, A. (1971). Karides Algarnasının Denenmesi Tecrübeleri, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Enstitüsü. Şirketi Mürettibiye Basımevi, s 17. Türkiye.
 • Ertan, A. (2010). İstanbul Boğazı’nda Balıkçılık, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, s 147 Türkiye. ISBN-10: 9786053961222
 • Göktürk, D., & Deniz, T. (2016). İstanbul Prens Adaları’nda küçük ölçekli balıkçılık yapısının değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 19(4), 415-424.
 • İhsanoğlu, M.A., & İşmen, A. (2020). Marmara Denizi biyoçeşitliliği ve derinsu pembe karidesi av miktarı. Aquatic Research, 3(2), 85-97. https://doi.org/10.3153/AR20008
 • İşmen, A., İnceoğlu, H., İhsanoğlu, M.A., Yığın, C., Çardak, M., Daban, B., Kocabaş, E., Özer, Z., Kara, A., Şirin, M., & Öktener, A. (2018). Length-weight relationships and abundance distribution of triglidae species caught by beam-trawl in the Sea of Marmara. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi, 1(1), 13-19.
 • Megep (2008). Olta Avcılığı, .TC. Milli Eğitim Bakanlığı, s 60, Türkiye. https://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Olta%20Avc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf (Erişim tarihi: 18.06.2023).
 • Mengi, T. (1977). Balıkçılık Tekniği. Mat/Er Matbaası. s 286, Türkiye.
 • Özalpsan, C. (1955). Oltacılık ve muhtelif olta çeşitleri. Balık ve Balıkçılık, 3(7), 23-26.
 • Öztürk, B. (2009). Investigations of the Rose Shrimp Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Northern Marmara Sea. Journal of the Black Sea/Mediterranean Enviroment, 15(2-3), 123-134.
 • Pasiner, A. (1998). Balık ve Olta (2. Baskı), Remzi Kitapevi, s 372. Türkiye.
 • Şahin (Özen), S. (2006). Tekirdağ ili deniz balıkçılığının sosyo-ekonomik durumu ve pazarlama yapısı. https://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/trakya/1515/267.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Erişim tarihi: 27.11.2023).
 • Türgan, G. (1957). Lüfer Temnedon saltator CUVIER. Balık ve Balıkçılık, 5(6), 9-14.
 • Ünal, V. (2003). Yarı zamanlı küçük ölçekli balıkçılığın sosyo-ekonomik analizi, Foça (Ege Denizi). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, (1-2), 165-172.
 • Üner, S. (1958). Çapari yapılışı ve avlanma usulü (Kısım II). Balık ve Balıkçılık, 6(5), 17-20.
 • Üner, S. (1961). Olta takımları ve yedek aksamları (Kısım I). Balık ve Balıkçılık, 9(3), 7-11.
 • Üner, S. (1969a). Lüfer ve avcılığı (III). Balık ve Balıkçılık, 17(1), 15-20.
 • Üner, S. (1969b). Palamut-Torik (Kısım I). Balık ve Balıkçılık, 17(11), 13-16.
 • Üner, S. (1972). İstavrit avcılığı ve yemekleri. Balık ve Balıkçılık, 20(5), 27-30.
 • Üner, S. (1984). Balık Avcılığı ve Yemekleri. İnkılap Yayınevi, Türkiye.
 • Üner, S. (1992). Balık Avcılığı ve Yemekleri. İnkılap Yayınevi. 192 s, Türkiye.
 • Yazıcı, M.F., İşmen, A., Altınağaç, U., & Ayaz, A. (2006). Marmara Denizi’nde karides algarnasının av kompozisyonu ve hedeflenmeyen av üzerine bir çalışma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4), 269-275.
 • Yıldız, T., & Karakulak, F.S. (2010 a). İstanbul kıyı balıkçılığında dip uzatma ağlarının teknik özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 27(1), 19-24.
 • Yıldız, T., & Karakulak, F.S. (2010b). İstanbul kıyı balıkçılığında pelajik uzatma ağlarının teknik özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 27(1), 25-29.
 • Zengin, M., & Akyol, O. (2009). Description of by-catch species from the coastal shrimp beam trawl fishery in Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 25(2), 211-214. https://doi.org/10.1111/j.1439-0426.2009.01218.x

The fishing potential of Marmara Ereglisi (Tekirdag) and fishing gear used in small-scale fishing activities

Year 2024, Volume: 7 Issue: 2, 105 - 120, 02.04.2024
https://doi.org/10.3153/AR24010

Abstract

The study aims to determine the technical characteristics of fishing gear used in the small-scale fishery in Marmara Ereglisi and to give the fishing potential of Marmara Ereglisi. The study was conducted during the 2022-2023 fishing season at the Marmara Ereglisi fishing shelter. Our results are based on the surveys conducted with 14 commercial fishermen and personal observations. Accordingly, 15 different set nets (9 gill nets and 6 trammel nets), five different fishing lines, and 1 type of beam trawl were identified. In the small-scale fishing activity in Marmara Ereglisi, 38 other fish species (13 target and 36 non-target) were caught. This study concludes that small-scale fishing in Marmara Ereglisi has significant potential in the fishing gear used and the species seen. The study is the first to focus on the technical specifications of fishing gear used in Marmara Ereglisi.

Ethical Statement

Sorumlu araştırıcılığını üstlendiğiniz 2023/223 dosya numaralı "Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) Küçük Ölçekli Balıkçılıkta Kullanılan Av Aletlerinin Yapısal Özellikleri" başlıklı çalışma, Kurulumuzun 05.06.2023 tarih ve 07 sayılı toplantısında görüşülerek etik yönden uygun bulunmuş olup, karar ekte sunulmuştur

Thanks

Çalışmamın veri toplama aşamasında yardımlarını esirgemeyen Marmara Ereğlisi balıkçılarına özellikle Numan Baydar’a teşekkürleri ederim.

References

 • Akyol, O., & Ceyhan, T. (2011). Prens Adaları (İstanbul) kıyı balıkçılık av araçları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 28(4), 117-125.
 • Akyol, O., Ceyhan, T., & Ertosluk, O. (2009). Marmara Adası kıyı balıkçılığı ve balıkçılık kaynakları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 26(2), 143-148.
 • Akyol, O., & Perçin, F. (2006). Tekirdağ ili (Marmara Denizi) kıyı balıkçılığı ve sorunları. Ege Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4), 143-148.
 • Alıçlı, T.Z., Doğan, K., & Altunay, M.A. (2019). Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) küçük ölçekli balıkçılık faaliyeti ve balıkçıların sosyo-ekonomik yapısının analizi. Aquatic Research, 2(4), 200-210. https://doi.org/10.3153/AR19019
 • Alıçlı, T.Z., Göktürk, D., & Deniz, T. (2018). Galata Köprüsü olta balıkçılığının av araçları, birim çabadaki av miktarları ve sosyolojik özellikleri bakımından yapısal analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(3), 339-352. https://doi.org/10.18016/ksudobil.330559
 • Alpbaz, A., & Özen, A. (1996). Tüm Yönleri ile Olta Balıkçılığı, Kendi Yayını, s 415, Türkiye.
 • Anonymous (2015). Artisanal Fishery. http://www.thefishproject.weebly.com (Erişim tarihi:18.07.2023).
 • Anonymous (2020 a). Tarım ve Orman Bakanlığı. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=34823&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5 (Erişim tarihi: 15.11.2023).
 • Anonymous (2020 b). Tarım ve Orman Bakanlığı. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=34822&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5 (Erişim tarihi: 15.11.2023).
 • Anonymus (2021). 2021 Yılı Tarım Raporu. https://www.tekirdag.tarımorman.gov.tr (Erişim tarihi: 15.11.2023).
 • Aydın, C., Gurbet, R., & Ulaş, A. (2005). Algarna takımlarının av kompozisyonu ve balıkçılık ortamına etkileri. Ege Üniversitesi su Ürünleri Dergisi, 22(1-2), 39-42.
 • Bayhan, Y.K., Çiçek, E., Ünlüer, T., & Akkaya, M. (2006). Güneydoğu Marmara’da algarna ile karides avcılığında av kompozisyonu ve hedef dışı av. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4), 277-283.
 • Bilge, İ. (1974). Balık ve Amatör Balıkçılık. Kardeş matbaası, s 235, Türkiye.
 • Bilge, İ. (1978). Balık ve Amatör Balıkçılık. s 351, Türkiye.
 • Bök, T.D., Göktürk, D., & Kahraman, A.E. (2011). Bycatch in 36 and 40 mm PA Turkish twin rigged beam trawl codends. African Journal of Biotechnology, 10(37), 7294-7302.
 • Ceyhan, T., & Akyol, O. (2005). Marmara Bölgesi’nde lüfer (Pomatomus saltatrix L., 1766) avcılığında kullanılan olta takımları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22(3-4), 351-355.
 • Ceyhan, T., Akyol, O., & Ayaz, A. (2005). Marmara Bölgesi’nde lüfer (Pomatomus saltatrix L., 1766) avcılığında kullanılan alamana ağları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22(3-4), 447-450.
 • Çiftçi, M. (2019). İstanbul İli Küçük Ölçekli Balıkçılık Profili Üzerine Bir Araştırma. http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/61172.pdf (Erişim tarihi: 27.11.2023).
 • Daban, İ.B., İhsanoğlu, M.A., İşmen, A., & İnceoğlu, H. (2020). Length-weight relationships of 17 teleost fishes in the Marmara Sea, Turkey. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23(5), 1245-1256. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.682467
 • Erden, İ.S., & Erim, A. (1971). Karides Algarnasının Denenmesi Tecrübeleri, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Enstitüsü. Şirketi Mürettibiye Basımevi, s 17. Türkiye.
 • Ertan, A. (2010). İstanbul Boğazı’nda Balıkçılık, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, s 147 Türkiye. ISBN-10: 9786053961222
 • Göktürk, D., & Deniz, T. (2016). İstanbul Prens Adaları’nda küçük ölçekli balıkçılık yapısının değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 19(4), 415-424.
 • İhsanoğlu, M.A., & İşmen, A. (2020). Marmara Denizi biyoçeşitliliği ve derinsu pembe karidesi av miktarı. Aquatic Research, 3(2), 85-97. https://doi.org/10.3153/AR20008
 • İşmen, A., İnceoğlu, H., İhsanoğlu, M.A., Yığın, C., Çardak, M., Daban, B., Kocabaş, E., Özer, Z., Kara, A., Şirin, M., & Öktener, A. (2018). Length-weight relationships and abundance distribution of triglidae species caught by beam-trawl in the Sea of Marmara. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi, 1(1), 13-19.
 • Megep (2008). Olta Avcılığı, .TC. Milli Eğitim Bakanlığı, s 60, Türkiye. https://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Olta%20Avc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf (Erişim tarihi: 18.06.2023).
 • Mengi, T. (1977). Balıkçılık Tekniği. Mat/Er Matbaası. s 286, Türkiye.
 • Özalpsan, C. (1955). Oltacılık ve muhtelif olta çeşitleri. Balık ve Balıkçılık, 3(7), 23-26.
 • Öztürk, B. (2009). Investigations of the Rose Shrimp Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Northern Marmara Sea. Journal of the Black Sea/Mediterranean Enviroment, 15(2-3), 123-134.
 • Pasiner, A. (1998). Balık ve Olta (2. Baskı), Remzi Kitapevi, s 372. Türkiye.
 • Şahin (Özen), S. (2006). Tekirdağ ili deniz balıkçılığının sosyo-ekonomik durumu ve pazarlama yapısı. https://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/trakya/1515/267.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Erişim tarihi: 27.11.2023).
 • Türgan, G. (1957). Lüfer Temnedon saltator CUVIER. Balık ve Balıkçılık, 5(6), 9-14.
 • Ünal, V. (2003). Yarı zamanlı küçük ölçekli balıkçılığın sosyo-ekonomik analizi, Foça (Ege Denizi). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, (1-2), 165-172.
 • Üner, S. (1958). Çapari yapılışı ve avlanma usulü (Kısım II). Balık ve Balıkçılık, 6(5), 17-20.
 • Üner, S. (1961). Olta takımları ve yedek aksamları (Kısım I). Balık ve Balıkçılık, 9(3), 7-11.
 • Üner, S. (1969a). Lüfer ve avcılığı (III). Balık ve Balıkçılık, 17(1), 15-20.
 • Üner, S. (1969b). Palamut-Torik (Kısım I). Balık ve Balıkçılık, 17(11), 13-16.
 • Üner, S. (1972). İstavrit avcılığı ve yemekleri. Balık ve Balıkçılık, 20(5), 27-30.
 • Üner, S. (1984). Balık Avcılığı ve Yemekleri. İnkılap Yayınevi, Türkiye.
 • Üner, S. (1992). Balık Avcılığı ve Yemekleri. İnkılap Yayınevi. 192 s, Türkiye.
 • Yazıcı, M.F., İşmen, A., Altınağaç, U., & Ayaz, A. (2006). Marmara Denizi’nde karides algarnasının av kompozisyonu ve hedeflenmeyen av üzerine bir çalışma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4), 269-275.
 • Yıldız, T., & Karakulak, F.S. (2010 a). İstanbul kıyı balıkçılığında dip uzatma ağlarının teknik özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 27(1), 19-24.
 • Yıldız, T., & Karakulak, F.S. (2010b). İstanbul kıyı balıkçılığında pelajik uzatma ağlarının teknik özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 27(1), 25-29.
 • Zengin, M., & Akyol, O. (2009). Description of by-catch species from the coastal shrimp beam trawl fishery in Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 25(2), 211-214. https://doi.org/10.1111/j.1439-0426.2009.01218.x
There are 43 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fisheries Management
Journal Section Research Articles
Authors

Tuğrul Zahit Alıçlı 0000-0001-8195-206X

Early Pub Date March 30, 2024
Publication Date April 2, 2024
Submission Date September 5, 2023
Published in Issue Year 2024Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Alıçlı, T. Z. (2024). Marmara Ereğlisi’nin (Tekirdağ) balıkçılık potansiyeli ve küçük ölçekli balıkçılık faaliyetinde kullanılan av araçları. Aquatic Research, 7(2), 105-120. https://doi.org/10.3153/AR24010

16291

is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14628   1325927040

Diamond Open Access refers to a scholarly publication model in which journals and platforms do not charge fees to either authors or readers.

Open Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Archiving Policy:

Archiving is done according to TÜBİTAK ULAKBİM "DergiPark" publication policy (LOCKSS).