Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 83 - 96, 12.04.2023
https://doi.org/10.3153/AR23009

Abstract

References

 • Aalberg, A.L., Kleiven, E., Bye, R.J. (2016). Risk, reliability and safety: Innovating theory and practice. In Editor Lesley Walls, Matthew Revie, and Tim Bedford, 26th European Safety and Reliability Conference (pp. 97-104). Glasgow: Taylor & Francis.
 • Akay, B. (2020). Mavi büyüme stratejisi: Türkiye’nin kıyı ve deniz turizmine yönelik bir inceleme, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 3051-3063.
 • Arslan, Ö., Zorba, Y., Svetak, J. (2018). Fault tree analysis of tanker accident during loading and unloading operations at the tanker terminals. Journal of ETA Maritime Science, 6(1), 3-16.
 • Başeren, S.H. (2006). Ege Sorunları. Ankara: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Yayınları. ISBN: 975-8825-14-3
 • Büber, M., Töz, A.C. (2017). Liman sahasında meydana gelen deniz kazalarının konumsal analizi: Ege Denizi için bir uygulama, III. Ulusal Liman Kongresi, 2017: İzmir.
 • Demirci, E.C., Gülmez, S. (2021). S. Ro-Ro gemi kazalarının vaka bazlı HFACS analizi. Marine and Life Sciences, 3(2), 105-114.
 • Dobbins, J.P., Abkowitz, M. (2010). Use of advanced information technologies for marine accident data analysis visualization and quality control. Journal of Transportation Safety and Security, 2(1), 1-13.
 • DTO (Deniz Ticaret Odası), (2019). Türkiye’de deniz turizmi. Deniz Ticareti 5(9), 3-15.
 • Ece, N.J. (2011). İstanbul Boğazı’nda meydana gelen deniz kazalarının incelenmesi ve analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 3(2), 37-59.
 • Güngör M., Bulut, Y. (2008). Kikare testi üzerine. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 7(1), 84-89.
 • IMO (International Maritime Organisation), (2019). casualty investigation code and the directive 2009/18/EC. https://www.legislation.gov.uk/eudr/2009/18/body/2020-01-31
 • Karabacak, A., & Köseoğlu, B. (2021). Türk karasularında meydana gelen gemi kazalarının analizi: Bir Veri Madenciliği Uygulaması. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 7(1), 54-74.
 • KGM (Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü). Gemi trafik hizmetleri. Retrieved December 12, 2020, from https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/gemi_trafik_ve_kilavuzluk_hizmeti
 • Kılıç, A., Sanal, H.T. (2015). Çanakkale boğazı’nda karaya oturmayla sonuçlanan gemi kazaları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 38-50.
 • Kızkapan, T., (2010). Kıyı Alanlarında Gemi Emniyet Yönetimi ve Deniz Kazaları Analizi (MSc Thesis). Dokuz Eylül University. Institute of Social Sciences. Department of Maritime Businness Administration. İzmir.
 • Kujala, P., Hanninen, M., Arola, T., Ylitalo, J. (2009). Analysis of the marine safety in the Gulf of Finland. Reliability Engineering and System Safety, 94(8), 1349-1357.
 • Kuleyi̇n, B, Ayteki̇n, H. (2015). Çanakkale Boğazında 2004-2014 yılları arasında gerçekleşen deniz kazalarının analizi ve kazaların önlenmesine yönelik öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 7(1), 21-38.
 • Kurumahmut, A. (1998). Ege’de Temel Sorun Egemenliği Tartışmalı Adalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Maya, B.N., Babaleye, A.O., Kurt, R.E. (2020). Marine accident learning with fuzzy cognitive maps (MALFCMs) and bayesin networks. Safety in Extreme Environments, 2(2020), 69-78.
 • McKight, P.E., Najab, J. (2010). Kruskal-Wallis test. The Corsini Encyclopedia of Psychology. (eds I.B. Weiner and W.E. Craighead).
 • Mehta, C.R., Patel, N.R. (2011). IBM SPSS exact tests. Armonk, NY: IBM Corporation, 23-24.
 • Mullai, A., Paulsson, U. (2011). A Grounded theory model for analysis of marine accidents. Accident Analysis and Prevention, 43(4), 1590-1603.
 • Nas, S. (2011). İzmir körfezi deniz ulaştırma emniyeti ve yenikale geçidi karaya oturma kazalarının analizi. Dokuz Eylül Universitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 9-21.
 • Olgaç, T., Töz, A.C. (2020). Türk arama ve kurtarma organizasyonu: Uluslararası işbirliği faaliyetleri ve yaşanan anlaşmazlıklar. Gemi ve Deniz Teknolojisi, 217(2020), 44-56.
 • Olgaç, T. (2021). Deniz kazaları ve deniz olaylarını inceleme çalışmalarında kullanılan analiz yöntemleri üzerine bir değerlendirme. Deniz Taşımacılığı ve Lojistiği Dergisi, 2(2), 101-112.
 • Park, B. S., Ahn, Y. S. (2007). Statistical analysis of marine accidents by ANOVA. Journal of the Korean Society of Marine Environment & Safety, 13(3), 191-198.
 • Raiyan, A., Das, S., Islam, M.R. (2017). Event tree analysis of marine accidents in Bangladesh. Procedia Engineering, 194(2017), 276-283.
 • Seo, M.S., Bae, S.J. (2002). The study on the analysis of marine accidents and preventive measures. Journal of Fisheries and Marine Science Education, 14(1), 149-160.
 • Sezginsoy, B. (2007). Bilim ve sanat merkezi uygulamasının değerlendirilmesi (MSc Thesis). Balıkesir Üniversitesi. Balıkesir University. Institute of Social Sciences. Education Department. Balıkesir.
 • Shahrzad F.R., Xie, M., Ng, K.M. (2014). Accident risk assessment in marine transportation via Markov modelling and Markov Chain Monte Carlo simulation. Ocean Engineering, 91(2014), 363-370.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), (2020). Temel istatistikler: İl Göstergeleri. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Turizm-Istatistikleri-IV.Ceyrek:-Ekim-Aralik-ve-Yillik,-2019-33669

An investigation of the maritime accident in the Aegean Sea Turkish search and rescue region

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 83 - 96, 12.04.2023
https://doi.org/10.3153/AR23009

Abstract

The Aegean Sea is risky for marine accidents due to its geography and dense vessel traffic. Revealing the patterns of marine accidents in the region is essential for preventing such accidents in the future. With this motivation, this study analyzes the data on maritime accidents in the Aegean Sea Turkish Search and Rescue Region. For this purpose, the descriptive analysis of the 576 marine accidents in the region between 2001 and 2020 was accomplished. Moreover, by applying hypothesis tests, the relationships between the factors that affect the occurrence of marine accidents were investigated. As a result, the most common contributing factors to the event of accidents were revealed. The relationships between the variables of the data set were determined. Accordingly, the type of ship with the most accident are yacht/recreational boat. Hull/machinery failure is the most common type of accident, and summer is the most frequent season for maritime accidents. It was revealed that there are significant relationships between the variables such as the type of accident, the sub-region where the accident occurred, the time of the accident, and the ship type. Finally, deficiencies were evaluated, and suggestions were made for more effective investigation and prevention of accidents.

References

 • Aalberg, A.L., Kleiven, E., Bye, R.J. (2016). Risk, reliability and safety: Innovating theory and practice. In Editor Lesley Walls, Matthew Revie, and Tim Bedford, 26th European Safety and Reliability Conference (pp. 97-104). Glasgow: Taylor & Francis.
 • Akay, B. (2020). Mavi büyüme stratejisi: Türkiye’nin kıyı ve deniz turizmine yönelik bir inceleme, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 3051-3063.
 • Arslan, Ö., Zorba, Y., Svetak, J. (2018). Fault tree analysis of tanker accident during loading and unloading operations at the tanker terminals. Journal of ETA Maritime Science, 6(1), 3-16.
 • Başeren, S.H. (2006). Ege Sorunları. Ankara: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Yayınları. ISBN: 975-8825-14-3
 • Büber, M., Töz, A.C. (2017). Liman sahasında meydana gelen deniz kazalarının konumsal analizi: Ege Denizi için bir uygulama, III. Ulusal Liman Kongresi, 2017: İzmir.
 • Demirci, E.C., Gülmez, S. (2021). S. Ro-Ro gemi kazalarının vaka bazlı HFACS analizi. Marine and Life Sciences, 3(2), 105-114.
 • Dobbins, J.P., Abkowitz, M. (2010). Use of advanced information technologies for marine accident data analysis visualization and quality control. Journal of Transportation Safety and Security, 2(1), 1-13.
 • DTO (Deniz Ticaret Odası), (2019). Türkiye’de deniz turizmi. Deniz Ticareti 5(9), 3-15.
 • Ece, N.J. (2011). İstanbul Boğazı’nda meydana gelen deniz kazalarının incelenmesi ve analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 3(2), 37-59.
 • Güngör M., Bulut, Y. (2008). Kikare testi üzerine. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 7(1), 84-89.
 • IMO (International Maritime Organisation), (2019). casualty investigation code and the directive 2009/18/EC. https://www.legislation.gov.uk/eudr/2009/18/body/2020-01-31
 • Karabacak, A., & Köseoğlu, B. (2021). Türk karasularında meydana gelen gemi kazalarının analizi: Bir Veri Madenciliği Uygulaması. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 7(1), 54-74.
 • KGM (Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü). Gemi trafik hizmetleri. Retrieved December 12, 2020, from https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/gemi_trafik_ve_kilavuzluk_hizmeti
 • Kılıç, A., Sanal, H.T. (2015). Çanakkale boğazı’nda karaya oturmayla sonuçlanan gemi kazaları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2), 38-50.
 • Kızkapan, T., (2010). Kıyı Alanlarında Gemi Emniyet Yönetimi ve Deniz Kazaları Analizi (MSc Thesis). Dokuz Eylül University. Institute of Social Sciences. Department of Maritime Businness Administration. İzmir.
 • Kujala, P., Hanninen, M., Arola, T., Ylitalo, J. (2009). Analysis of the marine safety in the Gulf of Finland. Reliability Engineering and System Safety, 94(8), 1349-1357.
 • Kuleyi̇n, B, Ayteki̇n, H. (2015). Çanakkale Boğazında 2004-2014 yılları arasında gerçekleşen deniz kazalarının analizi ve kazaların önlenmesine yönelik öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 7(1), 21-38.
 • Kurumahmut, A. (1998). Ege’de Temel Sorun Egemenliği Tartışmalı Adalar. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Maya, B.N., Babaleye, A.O., Kurt, R.E. (2020). Marine accident learning with fuzzy cognitive maps (MALFCMs) and bayesin networks. Safety in Extreme Environments, 2(2020), 69-78.
 • McKight, P.E., Najab, J. (2010). Kruskal-Wallis test. The Corsini Encyclopedia of Psychology. (eds I.B. Weiner and W.E. Craighead).
 • Mehta, C.R., Patel, N.R. (2011). IBM SPSS exact tests. Armonk, NY: IBM Corporation, 23-24.
 • Mullai, A., Paulsson, U. (2011). A Grounded theory model for analysis of marine accidents. Accident Analysis and Prevention, 43(4), 1590-1603.
 • Nas, S. (2011). İzmir körfezi deniz ulaştırma emniyeti ve yenikale geçidi karaya oturma kazalarının analizi. Dokuz Eylül Universitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 9-21.
 • Olgaç, T., Töz, A.C. (2020). Türk arama ve kurtarma organizasyonu: Uluslararası işbirliği faaliyetleri ve yaşanan anlaşmazlıklar. Gemi ve Deniz Teknolojisi, 217(2020), 44-56.
 • Olgaç, T. (2021). Deniz kazaları ve deniz olaylarını inceleme çalışmalarında kullanılan analiz yöntemleri üzerine bir değerlendirme. Deniz Taşımacılığı ve Lojistiği Dergisi, 2(2), 101-112.
 • Park, B. S., Ahn, Y. S. (2007). Statistical analysis of marine accidents by ANOVA. Journal of the Korean Society of Marine Environment & Safety, 13(3), 191-198.
 • Raiyan, A., Das, S., Islam, M.R. (2017). Event tree analysis of marine accidents in Bangladesh. Procedia Engineering, 194(2017), 276-283.
 • Seo, M.S., Bae, S.J. (2002). The study on the analysis of marine accidents and preventive measures. Journal of Fisheries and Marine Science Education, 14(1), 149-160.
 • Sezginsoy, B. (2007). Bilim ve sanat merkezi uygulamasının değerlendirilmesi (MSc Thesis). Balıkesir Üniversitesi. Balıkesir University. Institute of Social Sciences. Education Department. Balıkesir.
 • Shahrzad F.R., Xie, M., Ng, K.M. (2014). Accident risk assessment in marine transportation via Markov modelling and Markov Chain Monte Carlo simulation. Ocean Engineering, 91(2014), 363-370.
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), (2020). Temel istatistikler: İl Göstergeleri. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Turizm-Istatistikleri-IV.Ceyrek:-Ekim-Aralik-ve-Yillik,-2019-33669
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Maritime Engineering (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Turuğsan Olgaç 0000-0001-7499-6582

Ozan Bayazit 0000-0003-4106-138X

Publication Date April 12, 2023
Submission Date October 14, 2022
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Olgaç, T., & Bayazit, O. (2023). An investigation of the maritime accident in the Aegean Sea Turkish search and rescue region. Aquatic Research, 6(2), 83-96. https://doi.org/10.3153/AR23009

16291

is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14628   1325927040

Diamond Open Access refers to a scholarly publication model in which journals and platforms do not charge fees to either authors or readers.

Open Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Archiving Policy:

Archiving is done according to TÜBİTAK ULAKBİM "DergiPark" publication policy (LOCKSS).